วิทยุออนไลน์ สถานี: Travel Radio 104.5 FM
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 4:59:15 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 1:3:40 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 37/100


Link stream.mp3: http://radio12.plathong.net:7238/;stream.mp3

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: https://radio12.plathong.net/7238