วิทยุออนไลน์ สถานี: Travel Radio 104.5 FM
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 4:48:1 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 0:10:11 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : 36/100


Link stream.mp3: http://radio12.plathong.net:7238/;stream.mp3

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: https://radio12.plathong.net/7238