วิทยุออนไลน์ สถานี:
ระยะเวลาออนไลน์ต่อเนื่อง : 0:0:0 Hrs.
ระยะเวลาคนฟังเฉลี่ย : 0:0:0 Hrs.
จำนวนคนฟังสูงสุด : /


Link stream.mp3: http://radio12.plathong.net:7238/;stream.mp3

Graph จำนวนคนฟัง: Click to view
Port Status: https://radio12.plathong.net/7238